Ga naar de inhoud

Contact

    Een vraag of opmerking? Maak gebruik van dit formulier. Het komt terecht bij Kees Jongkind, speler bij Oppositie en webmaster. Hij neemt het bericht in behandeling of stuurt het door naar de juiste persoon.

    We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leden. Mocht u vinden, dat u of uw kind ongewenst op een foto staat, dan kunt u het bestuur verzoeken om deze te verwijderen. U kunt dit ook aangeven in dit formulier.

    Clubleden die iets kwijt willen op de website, bijvoorbeeld een partij, kunnen ook dit formulier gebruiken.