Ga naar de inhoud

Integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid van schaakvereniging Oppositie

Aannamebeleid
Met elk nieuwe trainer, coach en vrijwilliger hebben we een kennismakingsgesprek met minimaal één bestuurslid. Tijdens dit gesprek horen we graag wat de ervaring is met kinderen, schaken en ook waarom hij of zij zich graag wil inzetten voor onze club. Verder maken we onze begeleider bekend met onze gedragsregels maar ook met de regels van de schaakbond en de NOC*NSF.

Gedragscode vrijwillige medewerkers
Daarnaast vragen we van de vrijwilligers om een verklaring te ondertekenen: de ‘gedragscode vrijwillige medewerkers’ met gedragsregels voor begeleiders ter preventie van seksuele intimidatie in de sport. Door deze verklaring te ondertekenen verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Vertrouwens(Contact)Persoon van Schaakvereniging Oppositie
De Vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een klacht of vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VP is er voor iedereen binnen de organisatie: jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders, vrijwilligers etc. De VP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De VP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VP kan het thema in onze club bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.
Onze Vertrouwenspersoon is Johan van der Wal. Wilt u een afspraak maken met Johan als vertrouwenspersoon dan kan dat via onderstaand emailadres. En bij twijfel… contact opnemen! Zit je zelf in een situatie waarbij je een vertrouwenspersoon kunt gebruiken? Maak je je zorgen om iets of iemand binnen de vereniging en wil je dit met iemand bespreken? Mail dan naar vertrouwenspersoon.oppositie@gmail.com.

Vertrouwens(Contact)Persoon van de Schaakbond en het NOC*NSF
Naast de vertrouwenspersoon van Oppositie zijn er ook bij de Schaakbond en de NOC*NSF vertrouwenspersonen, die eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan het slachtoffer, als aan de beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.

Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Informatie hierover is te vinden onder deze link.