Ga naar de inhoud

Interne competitie, ronde 2

  • door

Een beetje later wegens vakantie, maar hier dan toch het verslag van Simon:

Dinsdagavond was de tweede ronde van de interne competitie. Er waren 8 partijen, dus één meer dan vorige week, met vijf witte overwinningen, één zwarte en twee remises.

Rinat (Kuznetsov) heeft te kennen gegeven geen zin meer te hebben in lange potjes, en hij zat nog maar op de halve speeltijd, en ziet dus af van deelname aan onze interne competitie. Ik heb hem wel gevraagd of hij wellicht nog belangstelling heeft voor ons snelschaaktoernooi.

Sam moest het wit opnemen tegen Selwyn. Hoewel zijn stelling in het middenspel volgens mij minstens gelijk was aan die van Selwyn, deze had een vervelende dubbelpion in het centrum, liet hij zich onder druk toch in de luren leggen.
Mick deed het niet beter. Hij verzuimde zijn stukken te ontwikkelen en dat werd door Joop afgestraft al duurde dat wel wat lang.
De twee nieuwkomers Jan (L) en Roy troffen elkaar en dat werd in het voordeel van de eerste beslist. Roy liep al snel in een penning van zijn damepaard op de koning en omdat hij zag dat Jan eenvoudig versterkingen kon laten aanrukken gaf hij terstond op.
Ron en Richard speelde een mij niet bekende opening waarbij Ron werd opgescheept met een hele slechte, ingesloten loper. Mijns inziens had Richard hiervan moeten kunnen profiteren maar toen ik veel later weer keek stond deze loper aan de andere kant van het bord buiten zijn omheining en had Ron het initiatief. Onder druk van Ron moet Richard daarna in de fout zijn gegaan want hij verloor tenslotte.
Fred en Peter speelden een degelijke partij waarbij de remisegrenzen nimmer werden overschreden. Remise derhalve.
In zijn eerste partij trof André meteen Wessel. Of Wessel deze pion had geïnvesteerd of gewoon was kwijtgeraakt weet ik niet maar na de opening was hij er in ieder geval één achter hetgeen het verdere verloop van de partij bepaalde. Zijn lopers stonden wel op de witte koningsstelling gericht maar André wist die al snel te neutraliseren. Wessel probeerde daarna nog wel wat maar André gaf geen krimp. De pion achter en wellicht ook omdat hij te zeer bleef aanvallen kostte Wessel uiteindelijk de partij.
Waarschijnlijk de meest interessante partij van de avond was die tussen Johan en Hadi. Johan wist heel goed het venijn uit het spel van Hadi te halen, zo rokeerde hij pas na 27 zetten om Hadi geen aanvalsdoel te geven, en wist hij een hele kansrijke stelling op te bouwen. Uiteindelijk drong hij met zijn dame de koningstelling van Hadi binnen waarna een koningsaanval volgde die Hadi niet meer kon pareren.
Ik moest het met de witte stukken opnemen tegen Cor. We kregen (weer) een Spanjaard met d3 op het bord en zoals gewoonlijk in deze opening was het veel manoeuvreren met de stukken. Maar toen ik eindelijk het gevoel had redelijk tot goed te staan ging het mis bij mij en reeg ik foute zetten aaneen waardoor Cor over de h-lijn mijn stelling kon binnendringen met zijn torens. Ten kostte van veel tijd voerde hij de druk steeds verder op. Toen hij de plek om de doodssteek te plaatsen maar niet kon vinden kwamen we na een eenmalige herhaling van zetten remise overeen. Pas na de partij zagen we dat na .., c4 gevolgd door .., Da7 Cor de volle buit had kunnen pakken.

Tot volgende week,
Simon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *