Mededelingen

Afmelden voor een schaakavond
Afwezigheid melden voor interne competitie.
Drie mogelijkheden:
1) Op het formulier voor verhinderingen op het publicatiebord
2) Bellen: telefoon 072-5333543 of 06-12105307 vóór dinsdag 18:30 uur. Spreek eventueel telefoonbeantwoorder in óf, als die niet werkt, de voicemail.
3) E-mail: cvetten@kpnmail.nl, vóór maandag 00:00 uur (een e-mail komt niet altijd meteen door!)

Sfeerbevorderende en andere afspraken m.b.t. de clubavonden.
Onderlinge competitie:

1) De leden worden geacht op de clubavond vanaf 19.45 uur aanwezig te zijn. De klokken lopen vanaf 20.00 uur, ook als een speler te laat aan tafel verschijnt; vanaf dat moment heerst er stilte in de speelzaal.
2) Na afloop van de partij kan er geanalyseerd en nagepraat worden in de ruimte van de bar (dus niet in de speelzaal).
3) Na afloop van de partij of na de analyse bergen de spelers de stukken, na ze geteld te hebben, op in de dozen en brengen die met het bord naar de verzamelplaats (materiaalwagen of kast achter de bar).
4) Tijdens de analyse en/of nagesprekken in de bar houdt eenieder, v.w.b. het geluidsvolume, rekening met de spelers van die andere concentratiesport.

Bondswedstrijden (thuis):

1) Alle spelers zijn om 19.45 uur aanwezig om met de teamleider de zaal in orde te maken; vele handen ??. enz. (Houd er rekening mee dat de aanvangstijd officieel 20.00 uur is en dat ook geëist kan worden).
2) De speler van Oppositie biedt zijn/haar tegenstander een drankje aan en vermeldt aan de bar dat die consumptie voor rekening van de penningmeester is.
3) Het aanbieden van remise en het wel of niet accepteren van een remise-aanbod gebeurt uitsluitend na overleg met de teamleider, die daarbij alleen de stand in de wedstrijd als criterium laat gelden (dus niet de stelling als zodanig).
4) Na beëindiging van de partij zet de speler van de thuisclub de stukken in de aanvangsstelling op het bord en laat bord en stukken achter op de speeltafel.
5) Na afloop van de partij kan er geanalyseerd en nagepraat worden in de ruimte van de bar (dus niet in de speelzaal); daarbij kan men gebruik maken van de wekelijks gebruikte borden en stukken en niet van de wedstrijd-sets.
6) Op het einde van de avond bieden zoveel mogelijk teamleden hun hulp aan bij het opruimen van de zaal.