Ga naar de inhoud

Navigeren op website

Naar een bepaalde pagina
Selecteer een van de pagina’s die zichtbaar worden als je met de muis over het menu glijdt.
Als je de website op een tablet of smartphone bezoekt, zijn alle pagina’s direct zichtbaar via het menu-icoon. Zo niet, dan klik je op het pijltje naast de hoofdmenukeuze.

Terug naar het voorblad
Het voorblad, of hoofdpagina, ook wel ‘home’ genoemd, kan altijd en vanaf alle pagina’s direct bereikt worden door linksboven op “SV Oppositie” te klikken.

Terug naar vorige pagina
Als je terug wilt naar de vorige pagina, dan kan je op de gebruikelijke wijze de pijl-terug toets gebruiken.

Zoeken
Kan je iets niet direct vinden, maak dan gebruik van de zoekfunctie. Vul een zoekargument in en druk op enter.

Berichten zoeken
Je kan op de Berichtenpagina alle berichten langslopen. Als er veel berichten zijn kan het handig zijn om in de berichten van een specifieke maand te zoeken, of te zoeken aan de hand van categorieën.