Ga naar de inhoud

Ratings aangepast – deel 2

  • door

Op 1 maart berichtte ik over aanpassingen in de FIDE-ratings. De reden voor deze aanpassing was het optreden van deflatie, wat correctie gewenst maakte. Zogenaamde ratingfavorieten, d.w.z. spelers van wie groei verwacht mag worden, moeten langer dan nodig/gewenst strijden om aan hun elo verwachtingen te kunnen voldoen.

Dinsdagavond zaten we na het schaken wat te kletsen over deze situatie. Ik begreep niet hoe deze deflatie ontstaat en waarom het alleen de lagere ratings treft. Ook veronderstelde ik dat deze correctie slechts een tijdelijk effect zou hebben en er in de loop der tijd weer deflatie op zal treden.
Na weer wat rondkijken op het internet denk ik er iets meer van te begrijpen. Ik houd me aanbevolen voor aanvullingen en correcties!

Wat is het probleem
Rating moet de onderlinge krachtverschillen tussen spelers weergeven. Belangrijke factor bij de berekening van de rating is het te verwachte resultaat van een partij. In categorieën spelers met een lagere rating is er in de afgelopen jaren een trend te zien waarin het daadwerkelijk behaalde resultaat achterblijft bij het te verwachte resultaat. Met andere woorden: deze spelers zijn in feite sterker dan hun rating aangeeft. Oftewel er is sprake van deflatie. Deze incongruentie neemt af naarmate men een hogere rating heeft.

Hoe is het probleem ontstaan
De FIDE heeft telkens de minimumrating verlaagd:
* 1993: minimum 2000 elo
* 2001: minimum 1800 elo
* 2004: minimum 1600 elo
* 2006: minimum 1400 elo
* 2012: minimum 1000 elo

Nieuwe spelers zijn vaak sterker dan hun initiële rating aangeeft. Naarmate de minimumrating lager is, zal het verschil in werkelijke sterkte en toegekende rating groter zijn. Op de weg naar hogere ratings maken de ratingfavorieten veel slachtoffers onder schakers die minder potentie hebben en die zo ratingpunten kwijt raken. Immers deze “slachtoffers” scoren slecht tegen spelers die uitsluitend op papier tot hun eigen klasse behoren.
Illustratief: persoonlijk mocht ik dit verschijnsel ervaren in het recente Tata Chess Tournament. Ik speelde in een tienkamp waar de nummers 1 en 2 nog maar 11 resp. 14 jaar waren. Hoewel hun rating nog niet veel verschilde met die van de anderen, staken ze qua schaakniveau wel met kop en schouder boven de rest uit.

Oplossing
FIDE vindt dus dat ratingfavorieten de gelegenheid moeten hebben om sneller de weg omhoog te volgen, en dat ook in de lagere regionen de toegekende rating beter de sterkte van spelers weergeeft.
Belangrijke ingrepen daartoe zijn:
* De minimumrating verhogen naar 1400.
* Verbeteren van de methode om de eerste rating van een speler te bepalen.
* Compressie: een eenmalige correctie waarbij ratings tot 2000 gecompenseerd worden op een manier waarbij hoe hoger de rating, hoe geringer de compensatie.

Jeff Sonas
Sonas is de wiskundige die de aanpassingen voor FIDE bedacht en uitgewerkt heeft. Zie bijvoorbeeld het document Compression and Calculation Improvements: Supplemental Report: fide-report.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *