Ga naar de inhoud

Schoolschaak

2022
Basisschool Meander schoolschaakkampioen.

Donderdagmiddag 17 november was het een drukte van belang in de bibliotheek aan de Westerweg. De reden: het schoolschaakkampioenschap van de Heiloose basisscholen zou daar plaatsvinden, georganiseerd door schaakvereniging Oppositie. Tien teams van ieder vier schakers streden om de felbegeerde wisselbeker die tijdens de vorige twee edities was gewonnen door basisschool De Meander.

De teams werden verdeeld over twee groepen: een groep van zes teams, bestaande uit de beste schakers en schaaksters van de school en een groep van vier teams waarin de tweede teams van de scholen werden ondergebracht.

Onder het toeziend oog van leerkrachten en heel veel ouders werd er aan de diverse borden hard en zeer sportief gestreden. Iedere schaker kreeg zeven minuten op zijn of haar klok en binnen die tijd moest de klus worden geklaard.

Na een spannende strijd bleek basisschool De Meander wederom de sterkste: alle wedstrijden werden gewonnen. Het team van basisschool Elckerlyc eindigde als tweede en de Jan van Rijckenborghschool legde beslag op de derde plaats.

Alle kinderen kregen een herinneringsmedaille en de kinderen van de winnende scholen kregen daarnaast nog een gouden, zilveren of bronzen medaille. En natuurlijk was daar de enorme wisselbeker die werd uitgereikt aan het team van De Meander. De bedoeling is dat de schakers van De Meander en van Elckerlyc volgend voorjaar gaan meedoen aan het districtskampioenschap van de Noord-Hollandse Schaakbond.


2021
De Meander opnieuw schoolschaakkampioen van Heiloo.

2019
De Meander schoolschaakkampioen van Heiloo.

Donderdagmiddag 21 november werd in De Strandwal gespeeld om het schoolschaakkampioenschap van Heiloo. Maar liefst acht basisscholen uit Heiloo deden mee, sommige zelfs met twee teams, die elk uit vier spelers bestaan. In totaal streden veertien teams om de felbegeerde wisselbekers.

De organisatie was in de vertrouwde handen van schaakvereniging Oppositie en die club zorgde ervoor dat het toernooi vlekkeloos verliep. Een aantal ouders werd bereid gevonden om als tafelleider op te treden. Er werden in totaal zes ronden gespeeld van 7 minuten per persoon per partij. Al snel werd duidelijk dat basisschool De Meander dit jaar een aantal prima schakers in zijn midden heeft. Het eerste team van deze school stond na enkele ronden al bovenaan en die positie gaven ze niet meer uit handen. Het leverde het team een grote wisselbeker op en de wetenschap dat ze mogen uitkomen in het schoolschaakkampioenschap van de provincie Noord-Holland. Het eerste team van De Duif, vorig jaar nog kampioen, werd na een spannende strijd tweede en het eerste team van de Willibrordschool legde beslag op de derde plaats.


De runner-up prijs, ook al een grote wisselbeker, was voor het beste tweede team. Ook hier bleek De Meander de winnaar, nu met hun tweede team, zodat deze school dit jaar met beide bekers naar huis ging. De sfeer was tijdens het hele toernooi uitstekend. Er werd door de kinderen hard, maar zeer sportief gestreden om de punten. Uiteindelijk kregen alle deelnemers een medaille en een vaantje als herinnering aan deze geslaagde middag.


2017
Op donderdag 16 november werd het jaarlijkse Schoolschaaktoernooi gehouden in de grote zaal aan de Strandwal, op het GGZ-terrein. Zestien teams van 4 man hadden zich ingeschreven: 9 eerste teams en 7 tweede (de aanstormende talenten). Onder de strakke regie van toernooidirecteur Bastiaan van Dam werden er 6 ronden gespeeld in een verwoestend tempo van 6 minuten bedenktijd per persoon per partij.
Veel spelers, onervaren als ze zijn, rukken meteen uit met het zwaarste (maar ook kwetsbaarste) stuk van het spel: de dame. Ze daveren daarmee over het hele bord en vergeten de rest in stelling te brengen. Met soms desastreuze gevolgen, zowel voor henzelf als soms ook voor hun tegenstander.

Dankzij de ondersteuning van Leo van Steenoven, die met behulp van twee laptops, een groot scherm en een beamer de ene na de andere indelingsronde uit zijn mouw schudde, slaagde Oppositie er in om tijdig het hele toernooi af te werken.

Als nieuwe grote kampioen kwam Jan van Rijckenborgh 1 naar voren met een score van 12 punten. Ze hadden gewoon alle wedstrijden gewonnen en ook nog vele met grote cijfers: ze behaalden nl 21 bordpunten, terwijl het maximum 24 is! Goede tweede werd Meander 1 met 10 punten. Ze hadden alleen verloren van de kampioen.

Jan van Rijckenborgh 2 kon ook een beker omhoog houden, die van het tweede team met de meeste punten, dus het grootste aanstormende talent!

Het was wederom een bijzonder geslaagd toernooi, dankzij de hulp van vele vrijwilligers van Oppositie en ook enkele ouders en grootouders die wilden optreden als tafelleider/arbiter. En ook dankzij de fantastische locatie in de Strandwal.


2015
Basisschool De Meander wint schoolschaaktoernooi.

Op donderdag 19 november vond weer het Heilooër schoolschaaktoernooi plaats in cultureel centrum De Strandwal. In 1984 werd dit toernooi voor het eerst georganiseerd door Piet Manni, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van schaakvereniging Oppositie. Inmiddels is het toernooi een vast onderdeel van het schooljaar geworden. Iedere school mag sinds 2014 een tweede team opstellen, op voorwaarde dat tenminste 2 kinderen uit de klassen 5 en 6 deelnemen.
Maar liefst 72 kinderen van 9 verschillende scholen deden enthousiast mee.

Onder de tafelleiders die het toernooi begeleidden was ook Harry de Jager, oprichter van de jeugdafdeling van schaakvereniging Oppositie in 1971. Ook toen was er al veel animo voor het schaken, zo bleek toen maar liefst 50 kinderen zich meldden voor schaakles na een oproep in de Uitkijkpost. “Jij bent al oud hé?” informeerde één van de jonge schakers voorzichtig. “Maar je ziet er nog helemaal niet oud uit!”

Na 6 rondes ging de beker voor aanstormend talent naar de Duif. Zilver en brons in deze categorie werden gewonnen door het tweede team van de Elckerlyc en de Meander. De Springschans, winnaar van vorig jaar, behaalde dit jaar de derde plaats. Zij werden knap voorbijgestreefd door de Jan van Rijckenborghschool.
Winnaar van het toernooi was de Meander, aangevoerd door Lucas Masclee. Mede dankzij de Stichting X op X, die de jeugd van schaakvereniging Oppositie dit jaar financieel steunde met een “Opkikkertje”, waren er veel prijzen te winnen: alle deelnemers kregen een medaille.


2014
Springschans Centrum winnaar schoolschaaktoernooi.

Op donderdag 27 november werd voor de tiende keer het Schoolschaakkampioenschap voor de basisscholen in Heiloo gehouden. In De Duif was om 16:00 uur alles in gereedheid gebracht om de jeugdige schakers van 9 scholen te ontvangen. Sommige scholen hadden zelfs twee teams ingeschreven waardoor het totaal aantal teams van 4 man uit kwam op 16. Aangezien een team uit 4 spelers bestond waren er samen 64 kinderen actief. Daar bovenop was er een grote schare ouders aanwezig, dus de aula van De Duif puilde uit van de mensen. De teams werden verdeeld over 4 poules, waarin ze elkaar allemaal ontmoeten. Drie ronden dus. Daarna moest even gerekend worden om de spelersgroep opnieuw in vier poules in te delen op grond van de resultaten van de eerste 3 ronden. En zo waren er weer 3 ronden. Tenslotte moest een finaleronde uitmaken hoe de eindvolgorde eruit kwam te zien.

Voor veel spelertjes was het de eerste keer dat ze volgens de echte schaakregels moesten spelen. Dus met een klok die onverbiddelijk de 7 minuten aftelt. Tijd om, jammer: verloren! Maar wat ook moeilijk is: je mag je niet bemoeien met de partij van een ander, teamgenoot of niet. Dat ging natuurlijk wel eens mis, als een speler niet zag dat de tegenstander door zijn tijd heen was en teamgenoten stonden te kijken. Bij zo’n schoolschaaktoernooi maak je echt van alles mee. Er zijn spelers die al snel bijvoorbeeld hun koningin kwijtraken en toch weten te winnen. Soms staat een speler schaak zonder dat beide spelers dat door hebben. En met grote materiële voorsprong de tegenstander pat zetten komt ook nog al eens voor.

Na 7 hectische ronden maakte de toernooi-directeur (tevens jeudleider van Oppositie) Bastiaan van Dam, de einduitslag bekend. Winnaar van de verliezersgroep (de nummers 3 en 4 van de eerste poules): De Duif 2. Nummer 2 St. Radboud (nota bene een aantal jaren achtereen de houder van de wisselbeker!).
Winnaar van het hele toernooi (dus van de winnaarsgroep, de nummers 1 en 2 van de oorspronkelijke 4 poules) en de nieuwe bezitter van de wisselbeker: De Springschans Centrum 1. De Duif 1 werd nummer 2 van het hele toernooi.


2013
St. Radboudschool wint zoveelste schoolschaaktoernooi.

Afgelopen donderdag, 21 november 2013 heeft het eerste team van de St. Radboudschool voor de vierde keer op rij het Schoolschaaktoernooi van Heiloo gewonnen. Aan dit toernooi hebben acht basisscholen deelgenomen. Sommige scholen waren zo enthousiast dat ze wel twee teams hebben afgevaardigd.
Na een spannende strijd tussen de twaalf teams hebben de sterren van de Radboudschool de wisselbeker bemachtigd. Zij mogen Heiloo gaan vertegenwoordigen in het provinciale schoolschaakkampioenschap. Een speciale vermelding verdienen de teams van de Springschans: zij veroverden zowel de tweede als de derde plaats.
De twaalf teams speelden vijf wedstrijden in twee poules en daarna nog 1 spannende kruisfinale, gevolgd door een finale. De deelnemers waren van 8 tot 13 jaar oud en waren stuk voor stuk dolenthousiast.

De organisatie was in handen van de SV Oppositie en de gastheer was St. Radboud.


2011
Sint Radboud opnieuw winnaar schoolschaken.

Op donderdag 17 november kwamen 8 teams van 8 basisscholen uit Heiloo bij elkaar om uit te maken wie zich dit jaar Schoolschaakkampioen Heiloo 2011 zou mogen noemen.
De strijd speelde zich af in CBS de Duif waar een van de lokalen comfortabel was ingericht en voldoende ruimte bood aan de teams, hun begeleiders en talrijke ouders en supporters. Elk van de spelers kreeg 8 minuten bedenktijd per partij. Dat lijkt weinig, maar dat was in veel gevallen meer dan voldoende. Meteen al in de eerste ronde eindigde de eerste partij na minder dan 1 minuut, een z.g. herdersmatje. Maar heel zelden gebruikte een speler zijn of haar bedenktijd helemaal.

St. Radboud, de kampioen van vorig jaar, ging voortvarend van start. De eerste 4 tegenstanders werden alle met 4-0 verslagen. De sterke concurrenten Springschans Centrum en Elckerlyc lieten toen nog hier en daar wat steekjes vallen. Radboud stond in dat stadium dan ook riant aan kop met de concurrentie op ruime achterstand.
Maar toen kwam er ineens een onverwachte ommekeer. In ronde 5 speelde Elckerlyc knap gelijk tegen Radboud en in de laatste ronde wist Springschans Centrum zelfs met 3-1 te winnen van Radboud. Een geweldige prestatie. Maar het mocht allemaal niet meer baten. Het was te laat. Zowel Elckerlyc als Springschans Centrum hadden te laat gepiekt.
St. Radboud, met 2 piepjonge spelertjes in de gelederen, pakte weer de titel met 9 wedstrijdpunten uit 6 ronden.
Hoe spannend het was blijkt uit de rest van de uitslag. Elckerlyc eindigde op de tweede plaats met eveneens 9 wedstrijdpunten, maar met 3 bordpunten minder. Springschans Centrum werd eervol derde met slechts 1 wedstrijdpunt minder. Ook de Zuidwester liet zich van zijn beste kant zien: vierde plek met eveneens 8 wedstrijdpunten, maar wat minder bordpunten.

Opmerkelijk was dat de jonge schakertjes zichtbaar deel uitmaken van een nieuwe generatie die opgroeit in het digitale tijdperk. De vaardigheid waarmee ze omgaan met de digitale klokken toont dat aan. De sfeer was heel prettig. Er viel geen onvertogen woord, de winnaars werden spontaan gefeliciteerd door hun tegenstanders en menigmaal kreeg die ook nog met een complimentje: “Goed gespeeld, hoor.”
Organisator Bouke Woudstra kan met de overige begeleiders van die club terugzien op een zeer geslaagd toernooi.


2010
Sint Radboud winnaar schoolschaken.

Donderdag 18 november 2010 was het dan zo ver, het schoolschaken voor 2010 in Heiloo. Dit keer was Springschans Oost de gastschool voor dit evenement. Van de 11 scholen in Heiloo hebben er 8 scholen meegedaan.

Om stipt 16:00 kon het spel beginnen. Het kostte de schakers en het publiek de grootste moeite om de kalmte te bewaren. Regelmatig moesten onze arbiters ingrijpen als het schaak staan niet werd opgeheven, of als er vreemde manoeuvres werden uitgehaald om te rocheren. Gezeten aan een tijdlimiet van maar 7 minuten per persoon per partij was het een hele opgave om te winnen. Daar kwam nog eens bij dat het meerendeel nog nooit met een schaakklok had gespeeld. Bijna het onmogelijke werd gevraagd.

Maar ondanks alles was na 6 ronden de eindstreep weer gehaald. Dit leverde behalve de vele rode gezichten en een oplopende temperatuur van de spanning, ook een einduitslag op. Vooraf was er een heel systeem bedacht om de einduitslag te bepalen, dit bleek echter niet nodig. Het aantal punten van de teams was direct doorslaggevend. De Duif had dit jaar de kans om de wisselbeker definitief te ontvangen door voor de derde keer op rij te winnen. Zij kwamen echter bedrogen met een 8e plaats uit. Dat gold overigens voor wel meer scholen die de laatste keer nog hoog eindigden.

De St. Radboud ging er lachend met de eerste prijs van door. Dat was verrassend omdat zij in eerdere jaren nooit heel hoog eindigden. Maar met een toptalent van slechts 5 jaar oud op het 1e bord dat één remise speelde en de rest won, ging dit haast als vanzelf. Hij moest dat alleen wel staand doen, want hij was anders niet groot genoeg om bij de andere kant van het bord te komen. Natuurlijk hebben ook de andere spelers het goed gedaan. De St. Radboud kreeg wel de laatste ronde nog klop van de Elckerlyc, maar dat maakte toen al niet meer uit.

Tweede school werd Springschans Centrum. Dus toch nog 1 van de Springschans scholen in de prijzen! Derde school was de Elckerlyc die zich weer knap in de kop heeft hersteld. Deze ploegen kregen elk vier medailles, zodat de overwinning nog lang zal heugen. De volledige eindstand is onderaan opgenomen.

De schaakvereniging SV Oppositie heeft met veel plezier het toernooi dit jaar weer georganiseerd. Schaken is een prachtige sport en het schoolschaken is een mooie kans om je erin te verdiepen. Wie nog meer wil schaken, kan natuurlijk ook terecht bij het jeugdschaak op vrijdagavond, van 19:30 – 20:30 in het Trefpunt. Zie ook deze website. In elk geval tot volgend jaar!


2009
De Duif wederom winnaar schoolschaken.

Schoolschaakkampioenschap van Heiloo 2009 is gewonnen door De Duif. Ze stonden slechts één keer gelijk spel toe, de rest werd gewonnen. De bekerhouder behoudt dus de wisselbeker. Als tweede eindigde De Zuidwester. Zij speelden wisselvalliger: 2 keer werd met 4-0 gewonnen en 1 keer met 0-4 verloren. De rest van de wedstrijden waren gemiddeld. Op de derde plaats Benedictus, de school met dezelfde naam als de paus, maar niet naar hem genoemd neem ik aan.
De gastschool Willibrord werd 4de en viel dus buiten de prijzen, maar werd na afloop door de voorzitter van Oppositie, Herman Limmen, bedankt voor het gastvrij onthaal. Herman stak ook de scholen die laag geëindigd waren een hart onder de riem: zij kunnen volgend jaar veel meer stijgen! De andere deelnemers waren: Springschans-Oost (6de), Springschans_West (7de), De Radboudschool (8e), De Meander( 5de). Drie scholen hadden andere beslommeringen of waren vergeten in te schrijven: Elckerlyc, Paulus en Jan van Rijckenborgh.

Er werden 7 ronden gespeeld met 6 minuten pppp. Het was aanpoten geblazen om in zo’n korte tijd alles rond te krijgen. De begeleiders van Oppositie waren Herman Limmen, André van der Ark, Harry de Jager, Eric Huffnagel, Cor van Etten en uiteraard Jeugdleider Bouke Woudstra. Verder was de penningmeester, Jan Jonkheer, na een lange zoektocht ook als waarnemer en supporter gearriveerd.

Opvallend was het correcte en sportieve gedrag van de deelnemers. Het aantal toeschouwers loog er ook niet om. Kortom een geslaagd toernooi.


2008
De Duif winnaar schoolschaken.

Bij de Jan van Rijckenborghschool in Heiloo was het op 22 mei 2008 een drukte van jewelste. Veertig kinderen van in totaal 10 scholen waren gekomen om de titel van schoolschaakkampioen voor hun school binnen te halen. Om nog maar te zwijgen van hun aanhang. De organisatie van het toernooi lag ook dit jaar weer bij schaakvereniging Oppositie.

De Jan van Rijckenborghschool heeft de locatie mooier ingericht dan we ooit eerder hebben meegemaakt. Met schaakkunst aan de wanden waren de omstandigheden ideaal. In verband met het prachtige weer was het ook prettig dat er voldoende drinken voor iedereen was. Om als jeugdleider enigszins boven het gekrioel van de enthousiaste kinderen uit te komen, kwam de aanwezige “koeiebel” goed van pas.

Er werden 6 ronden gespeeld. Er waren twee poules gemaakt van 5 scholen elk. De oneven scholen speelden tegen elkaar. Na 5 rondes werd de beste van poule A tegen poule B gezet. De partijen duurden maximaal 7 minuten per persoon per partij. Tot hun schrik moesten nogal wat kinderen voor het eerst met een schaakklok gaan spelen. Dit is uiteindelijk toch nog allemaal goed gekomen.

Grote verrassing was dat er wederom een nieuwe naam op de wisselbeker kan worden geschreven. Twee jaar geleden was de Elckerlyc de beste, vorig jaar de Zuidwester. Dit jaar heeft De Duif met een overtuigende 3-1 in de laatste ronde gewonnen van de Elckerlyc. De Elckerlyc heeft toch nog de tweede plaats bemachtigd. Als derde is geëindigd de Meander die de bronzen medailles in ontvangst mocht nemen. Gefeliciteerd allemaal!

Het team van de Jan van Rijckenborghschool had het duidelijk moeilijk met zoveel talent bij de andere scholen. Desondanks zijn zij geëindigd op een respectabele 6e plaats.

Zoals de voorzitter van Oppositie aan het eind terecht vaststelde bij de prijsuitreiking, is er een groot voordeel als je niet in de prijzen bent gevallen. Je kan het volgende jaar al snel een flinke sprong maken. Om het geluk een beetje te helpen waren er ten slotte nog drie goeie tips:

1) Bereid de herdersmat voor! Heel veel partijen waren hierdoor veel te snel afgelopen. En dat gebeurt elk jaar weer. Als je op de site van Oppositie kijkt bij de Jeugd, kan je terugvinden hoe je de herdersmat moet verdedigen. De website vind je door in google te zoeken op “oppositie heiloo”.

2) Gebruik je tijd beter! Sommige kinderen waren zo gefocust op de tijd dat ze zomaar de koningin weggaven. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

3) Echt goed word je natuurlijk pas door op schaken te gaan. En waar kan dat beter dan bij de Jeugdafdeling van schaakvereniging Oppositie? In september gaan we weer van start in het Trefpunt. Vaste speelavond is vrijdag. Kom gerust eens kijken. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar de jeugdleider: boukewoudstra@gmail.com.

We kunnen al met al weer tevreden terugkijken op een prachtig toernooi. Hopelijk allemaal tot volgend jaar.
Jeugdleider, Bouke Woudstra.


2007
Alle elf Heilooer basisscholen hebben in samenwerking met Oppositie een zeer geslaagde schoolschaakwedstrijd georganiseerd.
De titel is dit jaar gewonnen door De Zuidwester, daarmee de Elckerlyc school van de troon stotend. Gefeliciteerd!


2006
Zes Heilooer scholen hebben in samenwerking met Oppositie een zeer geslaagde schoolschaakwedstrijd georganiseerd.
Van de zijde van Oppositie hebben Bouke Woudstra, Harry de Jager, Cor van Etten, Lourens van Veelen en onze voorzitter Herman Limmen hun beste beentje voorgezet.
De titel is gewonnen door de Elckerlyc school. Gefeliciteerd!