Toelichting ranglijst

De wedstrijdleider gebruikt het programma Sevilla om tot indeling en puntenberekening te komen.
Aan het begin van de competitie is de ranglijst gelijk aan de eindranglijst van voorgaand seizoen. Iedereen begint met een spelerswaarde op basis van de positie op de ranglijst. De nummer 1 begint met 50 punten, de nummer 2 met 49 enz.

De spelerswaarde verandert na elke speelronde. De spelerswaarde wordt berekend op basis van de spelerswaarde van de tegenstanders. Eén effect is dat een goed resultaat tegen een hoger geplaatste speler meer oplevert dan tegen een lager geplaatste speler.

De volgende parameters worden gehanteerd:

 • winst : 1
 • remise : 0.5
 • verlies : 0
 • bye : 0,75 x de eigen vorige waarde
 • afwezig voor club : 0,667
 • afwezig met bericht: 0,4 (max 5 x)
 • waardering, score : eigen waarde + (waarde tegenstander x factor)
  of, bij afwezigheid, bye, club:
 • waardering, score : eigen waarde + (eigen waarde x factor)


Berekening van de score:

 • Tel alle vorige waarden (VWrde) van de tegenstanders waarvan is gewonnen op.
 • Neemt van alle tegenstanders waarmee is geremiseerd de helft van hun vorige waarde.
 • Doe daar nog bij het aantal keren afwezig (AMB) x vorige eigen waarde x 0,4 (maximaal 5 x afwezig), en
 • Het aantal keren spelen voor de bond (ACl) x 2/3 x vorige eigen waarde, en tot slot
 • Het aantal keren oneven (Bye) x 0,75 x vorige eigen waarde.


Zie voor een ranglijst met deze informatie ‘Competitie’ -> ‘Alle ronden’ -> ‘Rangschikking’ -> ‘Normal ranking’