Ga naar de inhoud

Toelichting uitslagen

Op de pagina over de interne competitie kan veel informatie over het competitieverloop worden gevonden.
Goed om te weten is dat alles wat onderstreept is kan worden aangeklikt waarna nieuwe informatie verschijnt.

Als we de linker kolom met de titel ‘Interne competitie’ bekijken:
Spelerslijst. Spreekt voor zich. Klik hier op een speler en je krijgt o.a. de resultaten per speelronde van deze speler.
Rangschikking. Indien meer lay-outs beschikbaar zijn kan hier een keuze gemaakt worden.
Kruistabel. Spreekt voor zich.
Rondedossier. Overzicht van de resultaten van alle spelers per ronde. Bij voorbeeld:
’20w1′ betekent gespeeld tegen nr 20 met wit en gewonnen,
‘9z½’ betekent gespeeld tegen nr 9 met zwart en remise,
‘afwmm’ betekent afwezig met bericht,
‘1w0’ betekent gespeeld tegen nr 1 met wit en verloren.
Voortschrijding. Overzicht van de toenemende puntenwaarden van alle spelers per ronde.
Historie. Uitslagen en ranglijst per te kiezen ronde.


Toelichting op Rangschikking
De wedstrijdleider gebruikt het programma Sevilla om tot indeling en puntenberekening te komen.
Aan het begin van de competitie is de ranglijst gelijk aan de eindranglijst van voorgaand seizoen. Iedereen begint met een spelerswaarde op basis van de positie op de ranglijst. De nummer 1 begint met 50 punten, de nummer 2 met 49 enz.

De spelerswaarde verandert na elke speelronde. De spelerswaarde wordt berekend op basis van de spelerswaarde van de tegenstanders. Eén effect is dat een goed resultaat tegen een hoger geplaatste speler meer oplevert dan tegen een lager geplaatste speler.
De volgende parameters worden gehanteerd:

 • winst : 1
 • remise : 0.5
 • verlies : 0
 • bye : 0,75 x de eigen vorige waarde
 • afwezig voor club : 0,667
 • afwezig met bericht: 0,4 (max 5 x)
 • waardering, score : eigen waarde + (waarde tegenstander x factor)
  of, bij afwezigheid, bye, club:
 • waardering, score : eigen waarde + (eigen waarde x factor)

Berekening van de score:

 • Tel alle vorige waarden (VWrde) van de tegenstanders waarvan is gewonnen op.
 • Neemt van alle tegenstanders waarmee is geremiseerd de helft van hun vorige waarde.
 • Doe daar nog bij het aantal keren afwezig (AMB) x vorige eigen waarde x 0,4 (maximaal 5 x afwezig), en
 • Het aantal keren spelen voor de bond (ACl) x 2/3 x vorige eigen waarde, en tot slot
 • Het aantal keren oneven (Bye) x 0,75 x vorige eigen waarde.


Vooral bij Rapid en Snelschaak
Bij gelijke score wordt achtereenvolgens gesorteerd op:

 • Onderling resultaat, OndR. Voor de fijnproevers: onderling resultaat is eigenlijk alleen goed bruikbaar als in een groepje spelers met gelijke score alle spelers tegen elkaar hebben gespeeld, er een zgn. volledig onderling resultaat is.  
 • Weerstandspunten, Wrst. Dit zijn de scores van je tegenstanders opgeteld, geeft de zwaarte van je serie partijen aan.
 • Sonnenborn-Berger, SBgr. De scores van je tegenstanders vermenigvuldigd met het resultaat tegen die tegenstander. Dus als je remise gespeeld hebt tegen een tegenstander die op dat moment 2 punten had dan heb je tegen die tegenstander 0,5 x 2 = 1 punt. En dat allemaal opgeteld.
 • Beginrating, BRtg.


Voor meer informatie zie JBF Software